Prezentare
jud. Tulcea
Unități de
cazare și alimentație
Servicii
turistice
Evenimente Hartă Galerie
multimedia
Contact

PREZENTARE PROIECT


CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ TULCEA

 
Deschiderea Centru Naţional de informare şi Promovare Turistică la Tulcea are o importanţă deosebită atât pentru arealul nord-dobrogean şi pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est, cât şi pentru întregul potenţial turistic românesc. Activităţile pe care CNIPT Tulcea le va desfăşura vor contribui substanţial la promovarea potenţialului local, regional şi naţional şi la îmbunătăţirea imaginii atât pentru destinaţia Judeţul Tulcea cât şi pentru România, în ansamblu, ca destinaţie internaţională. CNIPT Tulcea va deveni structura ce va prelua rolul de promovare şi marketing a destinaţiei turistice Judeţul Tulcea (ce include şi destinaţia unică Delta Dunării). Centrul National de Informare si Promovare Turistica Tulcea, va oferi toata gama de informatii necesare unui turist: oferte de cazare, transport, obiective de vizitat, monumente si atractii turistice, oferte ale operatorilor locali, excursii, tururi, programe si evenimente ale comunitatilor locale, harţi, pliante, brosuri atat proprii, cat si ale agenţilor economici din turism. CNIPT Tulcea contribuie la integrarea ofertelor turistice locale in pachetele turistice ale unor tour-operatori situaţi in alte zone ale ţării. O caracteristică importantă a acestui centru este posibilitatea de conectare la reţeaua celorlalte centre naţionale, astfel incat baza de date creata la nivel naţional să poată fi accesată de orice utilizator, situat in orice destinaţie din România care este promovata de un astfel de centru.

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.3 – ,,Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”
Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora

Obiectivul general al proiectului:

Promovarea potenţialului turistic din nordul Dobrogei, în vederea sporirii atractivităţii destinaţiei “Judeţul Tulcea” pentru turism şi afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Crearea CENTRULUI NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ TULCEA (CNIPT TULCEA) într-un imobil-monument istoric reabilitat, cu scopul includerii în reţeaua naţională de centre de informare şi promovare turistică.
Punerea în valoare a unui imobil – monument istoric aflat în patrimoniul public al judeţului, prin reabilitarea şi modernizarea spaţiilor şi introducerea imobilului în circuitul turistic.

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

free hit counters
 

© Consiliul Județean Tulcea